Vestiging Vleugt
Vleugtstraat 33
3290 Schaffen - Diest
tel 013/ 31 22 84
GSM directie:
0479/ 81 53 63
n.verachtert@klaverdrie.be

INSCHRIJVEN KAN VANAF 13 JUNI om 9u. Voor meer info: directie@klaverdrie.be of 0479/81 53 63
Heeft u de filmpjes van onze kleuterklassen al op Facebook gezien? />

 

 

 

 

 

Inschrijvingen

Toelatingsvoorwaarden

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister,...).
De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Onze school werkt met 3 (voorrangs)periodes vanaf het schooljaar 2016-2017.

1ste voorrangperiode: van 19 maart tot 30 maart 2018
voor leerlingen van dezelfde leefeenheid en kinderen van personeel

2de voorrangsperiode: van 21 april tot 9 mei 2018
voor het systeem van dubbele contingentering.

3de periode voorrangsperiode: vanaf 14 mei 2018
voor leerlingen die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen.

Er wordt best vooraf een afspraak met de directeur gemaakt.

De directeur beslist in welke leerlingengroep de leerling wordt opgenomen.

 

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:

  • De 1ste schooldag na de zomervakantie (start schooljaar)
  • De 1ste schooldag na de herfstvakantie
  • De 1ste schooldag na de kerstvakantie
  • De eerste schooldag van februari ( teldag )
  • De 1ste schooldag na de krokusvakantie
  • De 1ste schooldag na de paasvakantie
  • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Ook onze school moet omwille van materiële omstandigheden een maximumcapaciteit vastleggen:

hoofdschool
→ kleuterschool: 100
→ lagere school: 200

vestiging 1
→ kleuterschool: 75
→ lagere school: 140

vestiging 2
→ kleuterschool: 50

Wanneer deze maximumcapaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling weigeren.