Vestiging Vleugt
Vleugtstraat 33
3290 Schaffen - Diest
tel 013/ 31 22 84
GSM directie:
0479/ 81 53 63
n.verachtert@klaverdrie.be

INSCHRIJVEN KAN VANAF 13 JUNI om 9u. Voor meer info: directie@klaverdrie.be of 0479/81 53 63
Heeft u de filmpjes van onze kleuterklassen al op Facebook gezien? />

 

 

 

 

 

Klaver Drie Basisschool

Welkom op onze website

Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft. We beschouwen dit als een blijk van groot vertrouwen: we zien het als een voorrecht dat we mee mogen helpen bij de opvoeding van uw kind.
We zullen uw kind goed onthalen. U mag erop rekenen dat we als schoolbestuur en schoolteam ons ten volle zullen inzetten om uw kind een eigentijdse, christelijke opvoeding en degelijk onderwijs te geven.
Vanzelfsprekend hopen we dat u uw kind zal aanmoedigen om met ons mee te werken en dat we dus goede bondgenoten zullen zijn in de opvoeding van uw kind.

WEETJES VOOR NIEUWE OUDERS

 

Wat is belangrijk om te weten wanneer uw kind start op onze school?
Meer informatie? Klik hier

SCHOOLREGLEMENT

 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement
Downloaden? Klik hier.

School maken doen we SAMEN:

Ons schoolteam zet zich ten volle in zodat ieder kind een zo breed mogelijke basisvorming krijgt.

Het CLB biedt informatie, hulp en begeleiding aan de school, de ouders en de kinderen.

De directeur wordt bijgestaan door een adviserende schoolraad.

Het oudercomité is een vereniging van geëngageerde ouders die samen met een afvaardiging  van het schoolteam regelmatig samenkomen en via allerhande activiteiten de school en dus ook haar leerlingen, zowel praktisch als financieel ondersteunen.

Een goed contact tussen school en thuis is erg belangrijk. We hebben gemerkt dat duidelijkheid omtrent ‘regels en afspraken’ in en om de school daarbij een belangrijke bijdrage kan leveren. Wat mogen en moeten we van elkaar verwachten?

Onder ‘pedagogisch project’ kunt u lezen wat wij op vlak van onderwijs  wensen te bereiken en hoe we dit doen.